GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.
Vi anlitar utomstående leverantörer för att sköta t.ex. drift och förvaltning av våra system, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få information om vilka personuppgifter, t ex namn, personnummer och kontaktuppgifter som vi sparar i våra system.

Vill du veta mer om Dina rättigheter eller hur vi hanterar Dina personuppgifter?
Du når oss på kontaktsidan.