Våra tjänster

Redovisning:
Vi tar hand om allt från kvitton till skattedeklarationen. Tillsammans kommer vi överens om nivån för uppdraget. Du får en fast handläggare med flerårig vana och bred erfarenhet. Detta borgar för kostnadseffektiv och kompetent hantering och god service.

Bokslut:
Vi sammanställer såväl period- som årsbokslut. En gemensam förberedande bokslutsgenomgång under verksamhetsårets sista kvartal stakar ut möjligheter och önskemål för årets resultat och skattekonsekvens såväl för företagaren, som för företaget. Kontinuerlig uppdatering av lagar och regler samt ett gott samarbete med ett flertal revisorer och skattekonsulter säkerställer högsta kvalité.

Deklarationer:
Som en osviklig följeslagare följer alltid deklarationen på bokslutet. Självklart hjälper vi till med detta. Även här månar vi om att alltid ha tagit del av aktuella lagar och regler samt relevanta prejudikat inom området. Regelbundna genomgångar med Skatteverket säkerställer kvalitén på deklarationen och dess innehåll. Vi gör många deklarationer årligen och du bestämmer själv i vilken omfattning du vill ha vår hjälp.

Lönehantering:
Flera av våra kunder har valt att ha oss som sin "lönetant". Vi har breda kunskaper inom området och ytterligare en stor fördel att vi då har tillgång till information om löneunderlagen mm i resultatplaneringen respektive skattekostnadsberäkningen.

Rådgivning/bollplank:
Ibland händer det att företaget utvecklas på ett sådant sätt så man behöver få lite tips och råd hur man ska gå vidare, vad man ska tänka på och prioritera. Vi har många års erfarenhet i att "guida" egenföretagare på den mycket speciella resan - att vara just egenföretagare. I specifika frågor har vi även ett stort nätverk av samarbetspartners att lotsa dig vidare i.