VERKSAMHETSIDÉN
- FÖRETAGSSUPPORT SOM FUNGERAR

Egenföretagare - en livsstil
Att vara egen företagare är en stor utmaning. Det ställer stora krav på dig och din närmaste omgivning. Att vara företagare är inte ett arbete, det är en livsstil! Friheten och ansvaret att själv disponera sin tid men också sin ekonomi ställer stora krav på dig och din förmåga att undvika både "grynnor" och "för djupa vatten". Det ställs också krav på ditt sätt att uppfylla dina skyldigheter gentemot myndigheter framförallt, men också leverantörer, kunder och andra samarbetspartners som du är direkt - eller indirekt beroende av din verksamhet. Samtidigt som regelverket för vad som är rätt och fel hela tiden förändras och blir allt snårigare förväntas du alltid vara uppdaterad på vad som gäller idag.

Skomakare, bliv vid din läst
Skall du göra det du vill göra, det du är bra på, men också lägga ner tid på papperen eller ska du anlita hjälp för detta? Vi tycker att valet är enkelt! Du skall naturligtvis göra det du vill göra, det som lockade dig att ta steget till egenföretagandet, och överlåta den "tråkiga " delen till oss som är bra på det.

Din företagssupport
Vi är ett kunskapsföretag vars affärsidé är att aktivt hantera egenföretagarens administration och ta vid där Du inte vill, kan eller har tid. Oavsett om det är en gång om året med bokslutet och deklarationen, eller om det är allt från dagens ankommande post, så har vi många års erfarenhet, kunskap och framförallt viljan att vara ditt "backoffice".

Förutom det kamerala ansvaret har man idag också stora krav på sig som arbetsgivare. Att ha nöjda och kompetenta medarbetare är en förutsättning både för att växa som företag och för att bibehålla kunder. Därför kan vi även stå till tjänst med kunskap inom personal och organisationsutveckling. Det kan gälla att hantera rent administrativa ärenden men även att utföra en kartläggning, utbildning, genomförandet av olika typer av personalsamtal, vara samtalsstöd och att agera bollplank.

Vår målsättning är att du skall känna Dig trygg med att vi alltid står till förfogande och kommer ihåg åt dig, ser till att ta tillvara möjligheter som kan dyka upp i din verksamhet men också att undvika onödiga risker. Vi tror att denna målsättning täcker just de behov, du som egenföretagare har, för att få tid att framgångsrikt utveckla ditt företag.

Företagssupport som fungerar
Vi erbjuder högkvalitativa tjänster inom ekonomi och organisation. Genom ett helhetsengagemang värnar vi om våra kunder. Vi vet att kunskap inom både ekonomi och personal är nödvändiga delar för att en organisation ska kunna verka och växa. Vi utformar våra tjänster i samråd med Dig och Ditt företags behov.
Vi erbjuder allt från hjälp med redovisning och bokslut som deklarationer, lönehantering, fakturering, reskontrahantering, leverantörsbetalning och andra administrativa uppgifter som man som företagare har. Vi erbjuder även rådgivning inom ekonomi, personal och organisation samt utbildning inom dessa områden.